Trầm trắng đài loan cây trưởng thành

Giá: 200,000đ
SKU: L-72
Số lượng: 
1/Chậu
Tình trạng: 
Còn hàng
Catalog: 
Bảng Giá: 
Số lượngGiá / Thân
1200000