Trầm lai hàng Thái. Hàng đã thuần

Giá: 200,000đ
SKU: L-80
Số lượng: 
1/Chậu
Tình trạng: 
Còn hàng
Catalog: 
Bảng Giá: 
Số lượngGiá / Chậu
1200000