Trầm đài giống hoa tím cánh bầu

Giá: 300,000đ
SKU: L-82
Số lượng: 
5/Chậu
Tình trạng: 
Còn hàng
Catalog: 
Bảng Giá: 
Số lượngGiá / Chậu
5300000