Trầm cửu long giống gieo hạt

Giá: 50,000đ
SKU: L-71
Số lượng: 
1/Chậu
Tình trạng: 
Còn hàng
Bảng Giá: 
Số lượngGiá / Chậu
5250000