Lan kiếm Bicolor Kontum

Giá: 120,000đ
SKU: L-92
Số lượng: 
1/Chậu
Tình trạng: 
Còn hàng
Catalog: 
Bảng Giá: 
Số lượngGiá / Chậu