Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩmsắp xếp giảm dần Giá Số lượng
Cẩm cù Rosarioae 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền vàng 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền xanh 75,000đ 1/Chậu
Combo 20 loại cẩm cù size nhỡ 1,050,000đ 20/Chậu
Giả hạc Dakglei giống 350,000đ 10/Chậu
Giả hạc Hòn Hèo – Nha Trang giống 350,000đ 10/Chậu
Giả hạc trắng thái giống 200,000đ 5/Chậu
Kiếm Rừng Việt Nam hoa thơm nhẹ 1,000,000đ 1/Chậu
Lan Catasetum trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan Cattleya giống 250,000đ 10/Chậu