Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩmsắp xếp giảm dần Giá Số lượng
Cẩm cù Affinis 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Australis trắng 100,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Campanulata 150,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Chelsea 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Chiang mai 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Coriacea 400,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Crassicaulis - cây giống 50,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Davidcumingii 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Densifolia 200,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Ds70 150,000đ 1/Chậu