Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Cẩm cù Coriacea 400,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Montana 400,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Chiang mai 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Campanulata 150,000đ 1/Chậu
Cẩm cù khủng long 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Densifolia 200,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Affinis 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Australis trắng 100,000đ 1/Chậu
Cẩm cù H.Buotii 200,000đ 1/Chậu
Lan Cattleya giống 250,000đ 10/Chậu