Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Cẩm cù Australis trắng 100,000đ 1/Chậu
Cẩm cù H.Buotii 200,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga giống 350,000đ 10/Chậu
Lan Cattleya giống 250,000đ 10/Chậu
Lan Hoàng Hậu cây giống 250,000đ 10/Chậu
Lan Nginh Xuân giống 250,000đ 10/Chậu