Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Vũ nữ hồng lâu mộng chậu lớn 250,000đ 1/Chậu
Lan Nghinh Xuân Thái size trung 130,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền xanh 75,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Chelsea 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Rosarioae 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Davidcumingii 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Mindorensis orange 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Hoya rubida 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Hanhiae dark pink 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Ds70 150,000đ 1/Chậu