Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Trầm lai hàng Thái. Hàng đã thuần 200,000đ 1/Chậu
Trầm hàng Đài 990 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền vàng 120,000đ 1/Chậu
Giả hạc Hòn Hèo – Nha Trang giống 350,000đ 10/Chậu
Giả hạc Dakglei giống 350,000đ 10/Chậu
Trầm trắng đài loan cây trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Vũ nữ vàng chanh - chậu đang vòi hoặc sắp vòi 250,000đ 1/Chậu
Vũ nữ hồng lâu mộng chậu lớn 250,000đ 1/Chậu
Lan Nghinh Xuân Thái size trung 130,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền xanh 75,000đ 1/Chậu