Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Kiếm Rừng Việt Nam hoa thơm nhẹ 1,000,000đ 1/Chậu
Lan kiếm Taiwan Gold vàng đài loan 180,000đ 1/Chậu
Lan kiếm Bicolor Kontum 120,000đ 1/Chậu
Lan kiếm xanh thái 500,000đ 1/Chậu
Lan lọng hài 100,000đ 1/Chậu
Lan lọng xòe vàng 100,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Obscura size trung 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù giống 20 loại 1,000,000đ 20/Chậu
Lan Catasetum trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga cây trưởng thành 110,000đ 1/Chậu