Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Cẩm cù giống 20 loại 1,000,000đ 20/Chậu
Lan Catasetum trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga cây trưởng thành 110,000đ 1/Chậu
Trầm lai hàng Thái. Hàng đã thuần 200,000đ 1/Chậu
Trầm hàng Đài 990 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền vàng 120,000đ 1/Chậu
Giả hạc Hòn Hèo – Nha Trang giống 350,000đ 10/Chậu
Giả hạc Dakglei giống 350,000đ 10/Chậu
Trầm trắng đài loan cây trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Vũ nữ vàng chanh - chậu đang vòi hoặc sắp vòi 250,000đ 1/Chậu