Lan Vũ Nữ

Sản Phẩm Giá Số lượng
Vũ nữ mèo đỏ đang vòi hoặc sắp vòi 250,000đ 1/Chậu
Vũ nữ vàng chanh - chậu đang vòi hoặc sắp vòi 250,000đ 1/Chậu
Vũ nữ hồng lâu mộng chậu lớn 250,000đ 1/Chậu