Lan Thiên Nga

Sản Phẩm Giá Số lượng
Thiên nga đen trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan Catasetum trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga giống 350,000đ 10/Chậu
Lan thiên nga cây trưởng thành 110,000đ 1/Chậu