Lan giống

Sản Phẩm Giá Số lượng
Lan giả hạc cánh trắng họng tím thái lan 200,000đ 1/Chậu
Trầm cửu long giống gieo hạt 50,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền xanh 75,000đ 1/Chậu
Cẩm cù giống 20 loại 1,000,000đ 20/Chậu
Lan Cattleya giống 250,000đ 10/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền vàng 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Crassicaulis - cây giống 50,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga giống 350,000đ 10/Chậu
Lan Nginh Xuân giống 250,000đ 10/Chậu