Cẩm Cù

Sản Phẩm Giá Số lượng
Combo 20 loại cẩm cù size nhỡ 1,050,000đ 20/Chậu
Cẩm cù Hanhiae dark pink 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù giống 20 loại 1,000,000đ 20/Chậu
Cẩm cù Obscura size trung 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền vàng 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù rừng lá trái tim viền xanh 75,000đ 1/Chậu
Cẩm cù khủng long 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Densifolia 200,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Affinis 120,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Australis trắng 100,000đ 1/Chậu
Cẩm cù H.Buotii 200,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Campanulata 150,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Chiang mai 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Montana 400,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Chelsea 350,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Rosarioae 300,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Davidcumingii 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Mindorensis orange 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Hoya rubida 250,000đ 1/Chậu
Cẩm cù Ds70 150,000đ 1/Chậu