Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Thiên nga đen trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan giả hạc 5ct hhht 200,000đ 1/Chậu
Combo 20 loại cẩm cù size nhỡ 1,050,000đ 20/Chậu
Lan giả hạc cánh trắng họng tím thái lan 200,000đ 1/Chậu
Giả hạc trắng thái giống 200,000đ 5/Chậu
Trầm đài giống hoa tím cánh bầu 300,000đ 5/Chậu
Trầm rồng đỏ cây trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Vũ nữ mèo đỏ đang vòi hoặc sắp vòi 250,000đ 1/Chậu
Trầm cửu long giống gieo hạt 50,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga giống
Hết Hàng
350,000đ 10/Chậu